Igua handmade jest kraft bo:

 

Wiele rzeczy powstaje ze odzyskanych materiałów i skrawków.

Iguowe okazy powstają w odpowiedzi na potrzeby, a autorka z każdym z nich czuje wibracje.

Ideą jest spontaniczne, nieschematyczne szycie unikatów na światową skalę.

Dzięki filozofii Ze starego coś nowego, większość prac jest nie do podrobienia.

Poznaj markę bliżej.
Socializuj się w socialach