Bakcyl jest kraft bo:

 

Wszystkie rzeczy w wytwórni są robione rękoma od początku do końca – bez użycia koła garncarskiego.

Każda rzecz z ceramiki jest niepowtarzalna (miski, kubki, drippery do kawy, doniczki), ma unikalny kształt i kolor.

Wytwórnię Bakcyl założyły dwie absolwentki poznańskiej uczelni, Dorota i Kasia, które organizują również warsztaty, by szerzyć wiedzę o tworzeniu cudów z ceramiki.

 

 

Poznaj markę bliżej.
Socializuj się w socialach