Kraftowe podsumowanie tygodnia. ZmieniaMY Świat #6

Kraftowe podsumowanie tygodnia #6, a w nim: O problemie masowej i transformacji miast w miejsca przyjazne do życia. Co więcej? Francja wprowadza regulacje, by zredukować ślad węglowy w inwestycjach budowlanych. Będzie słoma!

1. Agenda Miejska Ministerstwa Klimatu – oczekiwania vs rzeczywistość

4 marca 2020r. w Warszawie została ogłoszona Agenda Miejska Ministerstwa Klimatu. Podczas wydarzenia przedstawiono plan działania, który zakłada m.in. poprawę jakości życia mieszkańców, wsparcie miast w transformacji, w przyjazne i neutralne klimatycznie miejsca do życia, w poszerzenie proekologicznych i pro-klimatycznych działań, które były dotychczas prowadzone na terenie miast oraz zintegrowane i odpowiednie dostosowanie narzędzi poprawy życia w aglomeracjach miejskich tak, aby zwiększyć ich skuteczność i efektywność. W wydarzeniu wziął udział Minister Klimatu Michał Kurtyka, który podkreślał w swoich wypowiedziach, że dążenie do neutralności klimatycznej wymaga od nas (mieszkańców, władz miast, jednostek samorządowych itp.) przemyślenia na nowo sposobu funkcjonowania miast.

Czy faktycznie Agenda Miejska przyniesie w przyszłości zamierzone rezultaty? W niektórych polskich miastach jak np. Poznaniu czy Bydgoszczy mieszkańcy oraz lokalni społecznicy borykają się z problemem masowej, często nieuzasadnionej wycinki drzew. Starają się o stworzenie szeroko dostępnej mapy drzew, która pozwoli im skontrolować i uczynić przejrzystymi działania władz miasta, które póki co, zamiast sprzyjać poprawie życia w zielonej aglomeracji miejskiej, sprzyjają deweloperom w budowie kolejnych apartamentów i nieskończonemu zwiększaniu zysku. – Natalia Muszyńska

Ministerstwo Klimatu chce kształtować politykę miast. Rusza Agenda Miejska

Poznańscy społecznicy domagają się stworzenia mapy drzew

2. Publiczna słoma

Francja stawia na drewno i materiały odnawialne w budownictwie. W lutym minister ds. miast i mieszkalnictwa Julien Denormandie przedstawił założenia planu, według którego wzrosnąć ma udział drewna i np. słomy w budynkach publicznych. Od 2022 roku co najmniej 50 procent obiektów w projektach nowych obszarów i dzielnic będących pod opieką Ministerstwa (np. Paris-Saclay, Euroméditerrannée w Marsylii i Euratlantique w Bordeaux) ma wykorzystywać materiały powstałe z użyciem drewna. Francuzom chodzi o zredukowanie śladu węglowego w inwestycjach budowlanych dzięki zmniejszeniu udziału betonu. – Jakub Głaz

WIĘCEJ

Słowa:

Natalia Muszyńska / Koordynator projektów środowiskowych, specjalista ds.działań związanych z gospodarką odpadami i zrównoważonym rozwojem

Jakub Głaz / Krytyk architektury, “Centrum Otwarte”

Zdjęcia: Unsplash

Kategorie
Ekologia / Miasto / Okoliczności
Udostępnij