Koncepcja rewitalizacji poznańskich Jeżyc? Czas na projekt Zielonej Rewolucji!

Konkurs im. Marii Dokowicz, to już tradycja. Doroczny konkurs na najlepszy dyplom Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, to czas i miejsce na pokazanie własnych pomysłów, pobudzenie kreatywności i wrażliwości społecznej. Nasza redakcja również dołożyła swoje trzy grosze: dano nam możliwość przyznania specjalnej nagrody osobie, która naszym zdaniem zasłużyła na wyróżnienie. Poznajcie Zieloną Rewolucję, czyli pomysł na rewitalizację poznańskich Jeżyc. 

Koncepcji rewitalizacji Jeżyc w Poznaniu podjęła się Joanna Burek, a pracę przygotowano na Wydziale Architektury i Wzornictwa pod kierunkiem dr hab. Sławoja Dreszera, prof. UAP. W pracy, która nominowana została do nagrody przez Katedrę Bioniki i Krajobrazu chodzi o problem braku natury w miastach – nie mieliśmy więc wątpliwości, że właśnie nad tym tematem chcemy się pochylić. Co więcej?

Projekt ku naturze

Globalne problemy związane ze zmieniającym się klimatem zmuszają do poszukiwań nowych koncepcji tworzenia miast. Projekt pokazuje, że natura jest ważnym elementem w procesie projektowania. Nie mało znaczącym epizodem. Praca jest koncepcją rewitalizacji dzielnicy w której mieszka projektantka, jednak podczas procesu projektowego poszukiwała ona rozwiązania, które jest neutralne i mogłoby być wprowadzone do każdego innego miejsca.

Otoczenie, które inspiruje

Przestrzeń w której obecnie mieszkam charakteryzuje się piękną przedwojenną zabudową. Jednak wadami tej przestrzeni jest brak zieleni oraz brak przestrzeni publicznych. Niemal każdą możliwą przestrzeń zajmują miejsca parkingowe dla samochodów. Inspiracji do stworzenia projektu poszukiwałam w naturze. Szukałam elmentu krajobrazu, gdzie nieograniczone kształty tworzą w niej dzieło sztuki. Zdecydowałam się na inspirację rzeką, ponieważ jej nieograniczone kształty rzeźbiły powierzchnię ziemi i uformowały przepiękne obrazy. – opowiada Joanna Burek

W podobny sposób projektantka proponuję wprowadzenie zieleni. Miękkie, swobodne kształty pozwalają na dopasowanie się do każdego, możliwego terenu. Linie w projekcie, które sa inspiracją meandrów rzeki, wyznaczają miejsce roślinności, komunikacji oraz otwartym przestrzeniom publicznym. Elementem koncepcji rewitalizacji są również zbiorniki magazynujące wodę opadową. W projekcie zbiorniki z wadą są zlokalizowane w ten sposób aby opady zbierane z rynien budynków były gromadzene w wyznaczonym do tego miejscu, zamiast oddawane do kanalizacji miasta.

Co to daje?

Lokalne zagospodarwowanie wód opadowych zwiększa odporność miasta na skutki zmian klimatu. Ma to również wpływ na zmniejsznie kosztów związanych z odprowadzeniem deszczówki do systemu kanalizacyjnego miasta. W dzielnicy w której obecnie mieszka projektantka przestrzeń jest zdominowana przez samochody. Projekt zakłada przekształcenie części miejsca na przestrzeń publiczną dla mieszkańców. Pozwoli to na stowrzenie miejsca, w której miszakańcy mogliby spędzać wolny czas i czuć się bezpiecznie.

Miasto przestrzenią dialogu

Joanna Burek wspomina w swoim projekcie, że miasto to miejsce, gdzie powstają dialogi, innowacje, idee. Miejsce, gdzie spotykają się różne kultury oraz potrzeby. Rozwoj technologii oraz poziom rozwoju nauki może wpłynąć na rozwój miast zrównoważonych. Przywrócenie natury do miast to walka z obecnymi zagrożeniami oraz podtrzymywanie pamięci o tym co dla nas naturalne.

Technika i wymiary prac: Plansze (druk cyfrowy): 1. 70x100cm /6szt 2. 140x100cm /1szt 3. 140x70cm /1szt Własnoręczne szkice (technika: tusz) 1. 42x27cm /3 szt Makieta ( materiał: tektura introligatorska) 1. 100x70cm /1 szt

Słowa: Redakcja

Ilustracje i plansze: Joanna Burek

Kategorie
Miasto / Projektowanie / Przestrzeń
Udostępnij