Ichi-go ichi-e? Japońsko-polska celebracja podczas Poznań Art Week

Nie ma nas w Kioto. Jesteśmy za to w Poznaniu, dlatego nie wyobrażamy sobie naszej nieobecności na wydarzeniu Poznań Art Week, które od 31 maja do 9 czerwca połączy kulturę polską i japońską. Kieliszki w górę! W końcu świętujemy 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych.

Będziemy celebrować. Trzecia odsłona Poznań Art Week, to możliwość bezpośredniego zetknięcia się z różnymi formami sztuk wizualnych, artystami i twórcami. Pewne jest, że nie będziemy się nudzić. W wydarzeniu bierze w końcu udział ponad 30 uczestników, w tym galerie, centra sztuki współczesnej i przestrzeni ekspozycyjnych.

Forma i tradycja

Głównym punktem jest wystawa Celebration, czyli Polsko-Japońska Wystawa Sztuki Współczesnej w ramach Poznań Art Week. Organizator: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz partnerzy: Instytut Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kyoto Art Center, Rohm Theatre Kyoto i TRAFO, zadbają o to, by zaprezentować na wystawie pond 20 artystów z Polski i Japonii. Co jest istotą ich dzieł? Przebywanie twórców w przeróżnych miejscach oraz przełożenie ich formy i tradycji na polskie realia. To czas na przeplatanie się ze sobą japońskiej estetyki i rodzimego dystansu, by zrozumieć obecne różnice międzykulturowe.

Stop stereotypom

Uroczyste otwarcie artystycznego tygodnia odbędzie się 31 maja o godzinie 20:00. Będziemy – uniwersytet zaprosił nad do objęcia patronatu. Pozwólcie więc, że zostawimy was z małym niedosytem, by od piątku przygotować z tej okazji dużo dobrego. Na koniec? Słowo od polskiego kuratora Poznań Art Week, Pawła Pachciarka:

Punktem wyjścia do przedstawienia twórczości polskich i japońskich twórców była relacja pomiędzy kategoriami estetyki i krytyki, jako tymi które formują obraz tego co możemy nazywać sztuką współczesną, a także tego jak w ujęciu historycznym dochodziło do ich przekształceń w burzliwej przeszłości Polski i Japonii. Z perspektywy dnia dzisiejszego można odnieść wrażenie, że japońska sztuka współczesna zwróciła się silniej w kierunku poszukiwań estetycznych, podczas gdy sztuka polska zanurzona jest niezmiennie w dyskursie krytycznym. Próbując dociec źródeł takiego stanu rzeczy, wystawa będzie starała się ukazać różne odcienie tych dwóch wydających się na odległe względem siebie kategorii i odnaleźć między nimi wspólny język, tak by zdemistyfikować stereotypy w myśleniu o sztuce i szerzej – kulturze danego kraju. 

Słowa: Redakcja

Zdjęcia: Poznań Art Week

Kategorie
Okoliczności / Świat / Sztuka
Udostępnij